• 25

  Jan

  Munajat Imam Ali bin Abi Thalib R

  Imam Ali dikenal memiliki keistimewaan dalam menuturkan sesuatu, termasuk doa. Ia mampu mengungkapkan pikiran dan perasaanya dengan ungkapan-ungkapan yang bukan hanya sangat indah tetapi maknanya juga sangat dalam. Suatu ketika seorang Arab Badwi mendatanginya mengadukan kesulitan yang dihadapinya, kesempitan hartanya, dan banyaknya tanggungannya. Imam Ali lalu mengatakan kepadanya, Hendaklah engkau membaca istighfar. Kemudian orang itu pergi. Beberapa waktu kemudian ia datang lagi dan berkata kepada Imam Ali, Aku telah banyak membaca istighfar tetapi aku belum melihat jalan keluar dari masalah yang aku hadapi. Mungkin engkau belum beristighfar dengan baik. Ajarilah aku, kata orang itu lagi. Ikhlaskanlah niatmu, taatlah kepada Tuhanmu, dan ucapkanlah doa ini. Kemudian orang itu m
 • 11

  Jan

  Lima Sebab Datangnya Azab dan Siksa Allah

  Lima Sebab Datangnya Azab dan Siksa Allah Rasulullah saw bersabda: Bagaimana kalian apabila terjadi lima perkara, dan aku berlindung kepada Allah mudah-mudahan lima perkara itu tidak terjadi pada kamu atau kamu tidak menjumpainya, yaitu, 1.Tidaklah perbuatan zina itu tampak pada suatu kaum, dikerjakan secara terang-terangan, melainkan tampak dalam mereka penyakit taun dan kelaparan yang tidak pernah dijumpai oleh nenek moyang dahulu. 2.Dan tidaklah kaum itu menahan zakat, melainkan mereka ditahan oleh Allah turunnya hujan dari langit, andaikata tidak ada binatang ternak tentu mereka tidak akan dihujani. 3.Dan tidaklah kaum itu mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka disiksa oleh Allah dengan kesengsaraan bertahun-tahun dan sulitnya kebutuhan hidup dan nyelewengnya pengu
 • 11

  Jan

  Lima Belas Perkara Mendatangkan Musibah & Bala Bencana

  Lima Belas Perkara Mendatangkan Musibah & Bala Bencana Dari Ali bin Abi Thalib ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Apabila umatku telah melakukan lima belas perkara, maka halal baginya (layaklah) ditimpakan kepada mereka bencana. Ditanyakan, apakah lima belas perkara itu, wahai Rasulullah? Rasulullah saw bersabda: Apabila Harta rampasan perang (maghnam) dianggap sebagai milik pribadi. Amanah (barang amanah) dijadikan sebagai harta rampasan. Zakat dianggap sebagai cukai (denda). Suami menjadi budak istrinya (sampai dia)Mendurhakai ibunya. Mengutamakan sahabatnya(sampai dia) Berbuat zalim kepada ayahnya. Terjadi kebisingan (suara kuat) dan keributan di dalam masjid (yang bertentangan dengan syariah). Orang-orang hina, rendah, dan bejat moralnya menjadi pemimpin umat (masyarakat) Se
 • 26

  Nov

  Doa akhir tahun dan awal tahun

  Doa akhir tahun dan awal tahun Selamat Tahun Baru Hijriah, 1 Muharram 1433 H, Jangan lupa membaca doa akhir tahun setelah sholat ashar Sabtu 26 Nopember 2011 sebanyak 3x Doa Akhir Tahun Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami Muhammad, keluarga, dan sahabatnya. Wahai Allah, segala yang telah kukerjakan selama tahun ini dari apa yang menjadi laranga...
 • 2

  Nov

  Risalah Sulamul 'Ibaad Ila Tuhidil Ahad

  Bismillahirahmanirrahim Alhamdulillah dengan taufiq Allah SWT hamba sajikan kehadapan anda sebuah risalah yang bernama Sulamul Ibad Ila Tauhid Ahad. Risalah ini disusun oleh Al-Alim al Fadhil Al-Ustadz Abu Abdullah Haji Abdurrahman bin Haji Nawi Al Indonisy, risalah ini mengandung akan aqoidul iman yang wajib atas sekalian mukallaf (orang-orang Islam) mengetahuinya dan mengitiqodkannya. Dengan ibarat atau tuturan yang mudah, dan dalil2 yang kuat. Dan sesuai kandungannya dengan namanya. Semoga Allah SWT menjadikan risalah ini bermanfaat bagi se...
 • 3

  Oct
 • 3

  Oct
- Next

Author

Follow Me